Een eetbaar en groen paradijs

Het Levende Dorp

Het Levende Dorp is een initiatief van The Greenman Project. Met de techniek van het “Levend Bouwen” creëren we een eetbaar en groen paradijs, waar huizen, straatverlichting, bankjes en bruggen van vergroeide bomen zijn gemaakt.

Het levend bouwen is de nieuwe ecologische manier van bouwen. We combineren moderne technologieën met levend bouwen en voldoen daarmee aan de eisen van de hedendaagse maatschappij.

Team

Ons bevlogen team bestaat uit een eco-architect en ervaren kunstenaars, bouwers en organisatoren. Middels sponsoren en een crowdfund brengen we de fondsen bij elkaar om een stuk ongebruikt land om te toveren tot ‘s werelds eerste levende dorp.

Onze droom

Wij nemen u mee naar een realiteit waar levende bomen de bouwstenen vormen voor een groene, gezonde, stabiele toekomst. Een samenleving die direct vormgegeven wordt door de inwoners en de natuur die zij bewonen. Een prachtige omgeving waar we de natuur zo inrichten, dat het in de basisbehoeften van de gemeenschap voorziet.

Van inkomen naar geluk

Deze doe-het-zelf-mentaliteit berust op de pijlers: Zorg voor de aarde, zorg voor de mens en eerlijk delen. Alles wat we ondernemen behoort in het midden van deze drie-eenheid te passen. Het is de basis van de nieuwe samenleving die niet meer draait om Bruto Nationaal Inkomen, maar om Bruto Nationaal Geluk. Het Levende Dorp is pionierswerk met een lange voorgeschiedenis.

Wat brengt Het Levende Dorp haar omgeving?

Toestroom naar het platteland

Waar een levend dorp groeit, groeit ook het bevolkingsaantal in het buitengebied. Wekelijks bezoeken ook geïnteresseerden de Meewerkplaats om vanuit eigen motivatie bij te dragen. Het inspireert mensen tot een kleinere ecologische voetafdruk.

Met behulp van voedselbossen en permacultuur wordt er in en rondom het dorp een natuurlijk en eetbaar landschap aangelegd. Hiermee voorziet het dorp grotendeels in zijn eigen voedselbehoefte en wordt de zelfvoorzienendheid vergroot.

Nieuwe natuur en grotere biodiversiteit

In het kader van het rentmeesterschap wordt nieuwe natuur aangelegd in de vorm van voedselbossen, permacultuur tuinen, bloemenweides, vennen en waterwegen.

We geven het landschap opnieuw vorm met meanderende beken en natuurlijke vennen. Dit geeft het gehele gebied een buffer voor wisselende waterstanden.

Een hechte community

De mensen die wonen en werken in Het Levende Dorp onderhouden deze. Hier worden producten en activiteiten gegenereerd, die toerisme en lokale economie en veerkracht vergroten.

Door de inzet van de gemeenschap, wordt het dorp vormgegeven en gebouwd. Kennis, kunde en middelen worden voor elkaar beschikbaar gesteld. Er is sociale samenhang omdat kinderopvang, scholing en ouderen zorg plaats vind in de gemeenschap zelf, zo is er voor jong en oud altijd een plek te vervullen.

Landelijke en internationale publiciteit

Dit is een wereldwijd uniek project, we zijn pioniers in een unieke tijd en dit heeft enorme aantrekkingskracht op (sociale) media. Nu al genereert het Levend bouwen regelmatig regionale en landelijke publiciteit.