Pelgrimage & kerkgenotschap

Geen IDee

Onze wens is een plek waar ons eco-dorp kan neerstrijken, zodat we aan de wereld kunnen laten zien dat het echt anders kan. De stichting Het Levende Dorp zoekt een gemeente die wil pionieren op het gebied van duurzaamheid. De stichting biedt zich aan, met alle knowhow en een netwerk aan pioniers en bouwers: talentvolle top-organisatoren van ons jaarlijks “The Living Village Festival” die werken vanuit het hart.

Een ecologisch dorp, waarbij de huizen gebouwd zijn van levende bomen. Waarbij wij uitgedaagd worden creatief te zijn en te bouwen met gerecyclede en natuurlijke materialen, omdat dit voorhanden is. Een plek waar we met elkaar zelfvoorzienend en Off Grid kunnen leven. Vrij bouwen, eetbare natuur creëren en de kinderen hierin al spelend opgroeien

Hoe werden in de geschiedenis dorpen gesticht? Door op pad te gaan en daar te stranden waar de ezel niet meer verder loopt. Wie komt met ons mee naar het “Beloofde Land”? Wij zijn onderweg met onze Tiny Tempel om daar waar wij een ingang zien heen te reizen en te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Ken jij een stuk land in Oost Nederland van minimaal 10 ha dat te koop staat. Tip on dan! via [email protected]

Kerkgenotschap Geen IDee

Om onze Pelgrimage kracht bij te zetten stichten wij een ludieke kerk, het Kerkgenotschap: Geen IDee. Dit kerkgenotschap heeft geen IDee en moedigt iedereen aan zich niet te identificeren met de ideeën die heersen op de wereld. Ideeën van waaruit de onrust op de wereld in stand gehouden wordt. Want in de staat van Geen IDee verbroederen en verzusteren wij en leven we vrij.

We zijn een kerkgenotschap dat wil groeien, om te laten zien dat er behoefte is aan dit gedachtegoed. Een streven naar vrij leven, waarin we zorg dragen voor de aarde, zorg voor elkaar en eerlijk delen. Zodat we met elkaar hemel creëren op aarde. Dit is niet ver van je bed... dit is aan de hand, hier en nu. Met jouw steun kunnen we groeien.

Wat verkondigt de kerk van geen IDee?

 1. Wij hebben geen IDee
 2. Alle planten zijn gelijk: Plant EQallity
 3. Er is leven waarin je vrij bent.
 4. Mens en natuur, natuur en mens zijn Een.
 5. Wij leven in synthese met ons ecosysteem
 6. Alles is holistisch met elkaar verbonden
 7. In iedere man zit een vrouw en in iedere vrouw zit een man
 8. Wij hebben gedachten (je bent niet je gedachte)
 9. Wij hebben een lichaam (je bent niet je lichaam)
 10. Zonder Idee is er geen conflict
 11. Zonder Idee leven wij in Harmonie
 12. Zonder Idee leven wij in het hier en nu.
 13. Kinderen zijn onze Goeroe, inclusief het kind in onszelf.
 14. Wij zijn hoeders van de Aarde
 15. Alles is Grond Stof, wat af-valt rapen wij op.
 16. Wij leven een circulaire economie
 17. Bruto Nationaal Geluk is de graadmeter
 18. Wij dragen zorg voor elkaar
 19. Wij delen eerlijk.