Bouwen met levende bomen

Levend bouwen

Al sinds het jaar 1500 zijn mensen bezig met het vormen van levende bomen, dit wordt ook wel treeshaping en arborsculpture genoemd. Sinds 2012 is The Greenman Project (initiatiefnemers van Het Levende Dorp) in Nederland bezig met Levend Bouwen en deze techniek op innovatieve manieren toe te passen en te verfijnen.

In het hele land staan levende schuttingen, speeltoestellen en andere bouwwerken en experimenteren we met verschillende methoden om levende huizen te bouwen.

Wat is Levend Bouwen

Levend bouwen is het vormen en laten vergroeien van levende bomen tot multifunctionele objecten. Door bomen uit dezelfde familie te nemen kun je ze laten vergroeien, dit is Arborsculpture. Het onderhoud is het jaarlijks doorvlechten van de uitlopers dit is Treeshaping. De bomen vormen dus de structuur van het bouwwerk en de wortels de fundering.

Wat biedt levend bouwen

Van CO2 neutraal tot zuurstof productie. Door gebruik te maken van levende bomen om mee te bouwen, reduceer je gebruik van materialen die veel energie en grondstoffen voor productie kosten. Een levend huis genereert CO2 opslag en zuurstofproductie.

Geen belasting voor de aarde, door te werken met de aarde. Minder gebruik van giftige stoffen zoals cement. Deze worden vervangen door natuurlijke grondstoffen zoals leem en aarde. Dit wordt aangevuld door hergebruik van materialen, waardoor verspilling wordt geëlimineerd.

Verbinding tussen mens en natuur. Steeds meer mensen voelen de wens dichter bij de natuur te leven. Levende bouwwerken voldoen direct aan deze behoefte, zonder dat mensen de auto hoeven te pakken voor hun natuurbeleving.

Levend Bouwen is een exporteerbare casco bouwvorm waarbij vormgeving en functionaliteit van de huizen volledig aan te passen is aan de wensen van de gebruikers.

Levend bouwen in de praktijk

Bij het levend bouwen van huizen maken we gebruik van de techniek van het verticaal tuinieren. Natuurlijk afbreekbare bloembakken, die worden gestapeld als legoblokken, worden aangeplant met jonge boompjes. Door de boompjes in elkaar te vlechten, vergroeien ze met elkaar (arborsculpture). En onstaat hiermee de constructie van het huis. We groeien dus een grote holle boom, waar deuren en ramen inzitten.

Levend bouwen draagt bij aan:

  • vergroten biodiversiteit
  • meer bomen en meer natuur
  • verkoeling in hete zomers
  • opvangen van regenwater
  • zuurstofproductie
  • filteren van fijnstof
  • integratie van mens en natuur

Het is een casco bouwvorm waarbij de vormgeving en functionaliteit van de huizen volledig aan te passen is aan de wensen van de bewoners. Door gebruik te maken van moderne technieken kan een huis binnen een aantal maanden gerealiseerd worden. Gedurende de jaren daarna, groeien de huizen sterker, mooier en groter. De buitenkant van de huizen biedt ruimte voor vogels en andere boombewoners.

Het Levend bouwen is de ideale combinatie tussen modern woongemak en natuurvriendelijk leven.

Technieken in het levend bouwen

Het levend bouwen kent verschillende technieken. Voor snelbouw van bijvoorbeeld bankjes en bruggen wordt gewerkt met de wilg, een welbekende snelgroeier, waarvan we bundels maken die met elkaar vergroeien tot stevige pilaren. Berk en populier zijn tevens boomsoorten die uitstekend voor deze techniek gebruikt kunnen worden. De levensduur van deze bomen ligt tussen de 50 en 150 jaar. Voor het bouwen van huizen kiezen we voor een combinatie van verticaal tuinieren en boomvergoeiingstechnieken (arbosculpture). In elke bloembak worden boompjes geplant, die vervolgens in een mooi patroon met elkaar verbonden worden. Deze boompjes zullen met elkaar vergroeien tot één stevige boom.

De levensduur van een levend huis is afhankelijk van de boom die gebruikt wordt. Langzame groeiers leveren stevige constructies en kunnen in een later stadium als fundering gebruikt worden voor toekomstige generatiebouw. In principe zijn alle soorten bomen bruikbaar. Het is echter van groot belang dat de bomen die men met elkaar wilt laten vergroeien uit dezelfde familie komen.

Delen van het huis die niet tot de basisconstructie behoren, kunnen worden gemaakt van fruitbomen zoals appel, peer, kers, enz., zodat bewoners niet alleen kunnen wonen in hun huis, maar er ook van kunnen oogsten.

Verticale bloembakkenbouw

Voor het bouwen van levende huizen worden de bloembakken ontworpen met ‘paper creet’ en ‘hemp creet’. Dit is een biologisch afbreekbare bloembak die aangeplant wordt met jonge boompjes. De jonge boompjes worden met elkaar verbonden en vergroeien tot een gesloten netwerk rondom het huis. Je bouwt dus eigenlijk een grote holle boom.

Arborsculpture & Treeshaping

De De volgende stap is het aanplanten van jonge boompjes uit dezelfde familie. Om te beginnen worden er boompjes direct in de grond geplant rondom het bouwwerk, vervolgens planten we in elke bloembak jonge boompjes. In de wanden van het bouwwerk zijn nu jonge boompjes geplant, die we onderling als een netwerk met elkaar worden verbonden. Om het vergroeien te stimuleren kunnen ent technieken worden toegepast. Deze techniek staat bekend als ‘Arborsculpture’ en is reeds honderden jaren oud.

Doordat de boompjes met elkaar vergroeien zullen ze ook hun sapstroom gaan delen. Alle boompjes zullen dus samen één levend organisme vormen, het hele netwerk, één boom. Het jaarlijks onderhoud bestaat uit het verder vormen van de uitlopers, dit wordt Treeshaping genoemd  

Vergroeien van niet levende materialen

Door materialen zoals glas, steen, staal en kunststof tussen de jonge boompjes in te klemmen, zullen deze door de groeiende boom stevig ingekapseld worden. Op de plek waar bijvoorbeeld een kozijn tegen de bast wordt aangedrukt vermindert hier de sapstroom en zal de boom extra hout aanmaken om zijn sap voldoende te kunnen laten stromen. Op deze manier kan iedere toevoeging, zoals deuren en kozijnen, vastgroeien in het bouwwerk.

Wilgenbouw

Wilgenbouw is een snel bouw techniek en bij uitstek geschikt voor de bouw van bruggen, straatverlichting, bankjes e.d. De takken van de wilg kunnen zonder kluit in de grond geplaatst worden, ze schieten dan wortel en groeien vervolgens uit tot een volwaardige boom.

De wilgentakken of wilgentenen zijn zeer flexibel en daardoor makkelijk te ‘sturen’ en te vormen. Stevige constructies kunnen bereikt worden door de wilgentenen in een dikke bundel te binden. Op de plaatsen waar ze met elkaar verbonden zijn zullen ze met elkaar vergroeien en hun sapstroom delen.

Wilgentenen kunnen tot een lengte van zeker 6 meter zonder kluit geplant worden, zo is met deze techniek snel een middelgrote levende constructie te bouwen. Wilgen groeien zeer snel en al na 1 seizoen zijn de eerste vergroeiingen zichtbaar.

Daarnaast is de hazelaar ook meer dan geschikt voor deze vorm van bouwen