Nieuwsbrief

Meewerkplaats

De Meewerkplaats is de faciliterende omgeving waar wij Het Levende Dorp concreet vorm geven nu er nog geen land is om het dorp te realiseren. Denkend aan het enthousiasme waarmee de meewerkprojecten van The Greenman Project zijn ontvangen, is de link naar de meewerkplaats snel gemaakt. Het geeft de mogelijkheid om de inspirerende werkzaamheden rondom recycle bouw en levend bouwen, in een sociaal kader, verder uit te dragen. De Meewerkplaats is gevestigd in gemeente Dalfsen.

Innovatieve creatieve broedplaats

De Meewerkplaats is een innovatieve creatieve broedplaats. Wij pionieren en vervullen een brugfunctie naar een groene, duurzame en sociale samenleving. Wij streven naar vernieuwing, waarbij contact met mensen en omgeving belangrijker is dan geld.e   We werken met natuurlijke en gerecyclede materialen. We hebben de werkgebieden: Hout, Metaal, Textiel en Groen. Het is een plek waar iedereen op vrijwillige basis meewerkt aan een nieuwe creatieve en inspirerende omgeving.

Eetcafe (eerstvolgende is Kerstavond 24 dec.)

Maandelijks houden we op de Meewerkplaats een gezellig Eetcafe. Na de maaltijd is er een gezellige baravond met muziekjes en dansvloer. Iedereen is welkom, ook als je niet mee eet! Geef je op via het FB evenement of stuur een sms of bel Cathelijn 06.1111.3067

 - Het levende dorp